ଆମ ବିଷୟରେ

ଶାନ୍ତୋ ରାଇବର୍ନ ମେସିନାରୀ କୋ।, ଲି।

2019 ରେ ଶାଣ୍ଟୁ ରାଇବର୍ନ ମେସିନାରୀ କୋ।

କମ୍ପାନି ବିବରଣୀ

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ପରିଚାଳନା, ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ବିକାଶ, ଉତ୍ପାଦନ ଦଳ ଅଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଡିସପୋଜେବଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଉତ୍ପାଦ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉତ୍ପାଦନ ଲାଇନ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ, ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ସମାଜର ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବା ସହିତ ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯନ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦକ ହୋଇପାରିଛି |

pro_p

ଆମର ସେବା ଟେନେଟ୍ |

ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ସେବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ;ପ୍ରଥମେ ଗୁଣବତ୍ତା, ପ୍ରଥମେ ସେବା |

ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି

ଶାନ୍ତୋ ରାଇବର୍ନ ମେସିନାରୀ କୋ।, ଲିମିଟେଡର ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ R&D ଦଳ ଏବଂ ଏକ ଆଧୁନିକ ଉତ୍ପାଦନ ଆଧାର ଅଛି |ନୂତନ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ବିକଶିତ କରିବାବେଳେ ଏହା ବ techn ଷୟିକ ଉଦ୍ଭାବନ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ନିଶ୍ଚିତତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଗାଇପାରେ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ପରେ ସେବାରେ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |

ଉଚ୍ଚ ସେବା

ବହୁ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉତ୍ପାଦନ ଉଦ୍ୟୋଗ ଭାବରେ, ଏହା “ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରଥମେ, ଗ୍ରାହକ ପ୍ରଥମେ” ସଂକଳ୍ପକୁ ପାଳନ କରିଆସୁଛି, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଗାଇଡ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଉଦ୍ଭାବନ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛି | ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |ଦକ୍ଷ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିବାକୁ ସ୍ୱାଗତ |

କମ୍ପାନୀ କାରଖାନା |

କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଡିସପୋଜେବଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କପ୍ / ଟ୍ରେ / lid ାଙ୍କୁଣୀ / ପାତ୍ର / ବାକ୍ସ / ପାତ୍ର / ଫୁଲପଟ୍ / ପ୍ଲେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ RM- ସିରିଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଥର୍ମୋଫର୍ମିଂ ମେସିନ୍ | - କଟିଙ୍ଗ ଥର୍ମୋଫର୍ମିଂ ମେସିନ୍, RM-2RH 2 ଷ୍ଟେସନ୍ ମଲ୍ଡ-ଇନ୍-କଟିଙ୍ଗ୍ ଥର୍ମୋଫର୍ମିଂ ମେସିନ୍, RM-3 T8060 3 ଷ୍ଟେସନ୍ ଥର୍ମୋଫର୍ମିଂ ମେସିନ୍, RM-4 4 ଷ୍ଟେସନ୍ ଥର୍ମୋଫର୍ମିଂ ମେସିନ୍ ଏବଂ T1011 ଥର୍ମୋଫର୍ମିଂ |
ଏହା ମୁଖ୍ୟତ disp ଏକ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଉପକରଣ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଉତ୍ପାଦର ଛାଞ୍ଚ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଇନ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସହାୟକ ଉପକରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଘରୋଇ ଏବଂ ବ foreign ଦେଶିକ ବଜାରରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା, ସ୍ଥିର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତର ସୁବିଧା ରହିଛି ଏବଂ ଏହା କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟାର୍ ଉତ୍ପାଦ ହୋଇପାରିଛି |

pro_x
pro_b
pro_c
pro_d